Facebook Instagram Pinterest YouTube Google+ Twitter Film Search iOS Android Cookie Cookie Cytat Mój festiwal Mój festiwal Home Kalendarz Kalendarz Kalendarz Kalendarz Facebook Twitter Google Plus Zamknij Nawiguj Miejsca festiwalowe Organizatorzy Organizatorzy Partnerzy Kraków Wyślij
News
30.11.-1

11. FMF przechodzi do historii

News
News
04.06.2018

Casino Royale Live in Concert

News
Michał Fojcik
Michał Fojcik
Mateusz Bień
Mateusz Bień
Nick Wollage
Nick Wollage
James Fitzpatrick
James Fitzpatrick
Nikola Bojčev
Nikola Bojčev
Home Informacje

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Plac Wolnica 1
Muzeum Etnograficzne w Krakowie zostało otwarte 19 lutego 1911 roku. Swoje powstanie zawdzięcza niestrudzonym wysiłkom Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera wytworów kultury ludowej. Pragnął on „ocalić od zagłady przeżytki przeszłości znikające bezpowrotnie”.

Początkowo próbował utworzyć dział etnograficzny przy Muzeum Narodowym. Później, korzystając z patriotycznej atmosfery towarzyszącej obchodom pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, wraz z podzielającymi jego idee profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Julianem Talko-Hryncewiczem i Franciszkiem Bujakiem, zawiązał Towarzystwo Muzeum Etnograficznego. Wspólnie opracowany statut i program muzeum, którego Udziela miał być kustoszem, przewidywał, że będzie ono odtwarzać „życie ludu takie, jakie ono jest w dniu powszednim i świątecznym, w chwili radości i w chwili smutku”. Apelując do ofiarności społeczeństwa, ogłaszano, że muzeum gromadzić będzie wszelkie wytwory związane z życiem i twórczością ludu wiejskiego ziem polskich i ościennych, a także zbiory egzotyczne, „o ile by zostały ofiarowane przez polskich podróżników lub zbieraczy”.

Pierwszą wystawę zaprezentowano w trzech pokoikach w oficynie przy ulicy Studenckiej. W 1913 roku zbiory zostały przeniesione do budynku dawnego seminarium św. Michała na Wawelu, gdzie rok po roku otwierano kolejne sale ekspozycyjne. Muzeum, spakowane w początkach okupacji niemieckiej w skrzynie, przetrwało ją niemal bez szwanku, tracąc jedynie kilkaset eksponatów. W 1945 roku Towarzystwo Muzeum Etnograficznego przekazało zbiory państwu. Trzy lata później Tadeusz Seweryn, następca Udzieli, uzyskał dla nich nową siedzibę w dawnym ratuszu kazimierskim, w którym urządził wkrótce pierwszą, istniejącą do dziś, część wystawy stałej. W 1986 roku Muzeum otrzymało zabytkowy budynek przy ulicy Krakowskiej, tak zwany Dom Esterki, w którym znajdują się obszerne sale wystawiennicze.

W ciągu niemal stu lat nieprzerwanego istnienia muzeum powiększyło swoje zbiory do ponad 80 tysięcy eksponatów. Prezentowało je na wystawie stałej oraz na licznych wystawach czasowych, prowadząc przy tym intensywną działalność naukową, wydawniczą i oświatową, której celem była realizacja misji wyznaczonej przez jego założycieli.
Sprawdź na mapie
Wydarzenia w tym miejscu